Wat is (zijn) 4:2:2, 4:1:1, en 4:2:0 voor getal(len)

 

Het zijn vier getallenreeksen die "sampling-structure" voor verschillende videoformaten definiëren.
De 4 in elke reeks slaat op de "sampling frequency" van de luminantie (luma).
Omdat ons oog gevoeliger is voor helderheidsverschillen dan voor kleurverschillen, wordt er in het videosignaal dan ook meer plaats gereserveerd voor helderheid (luma) dan voor kleur (chroma).
De "4" in 4:2:2, 4:1:1, en 4:2:0 is dus geen absolute waarde, maar geeft de verhouding aan tussen de sampling van luminantie en chrominantie.
Het tweede en derde getal in 4:2:2, 4:1:1, en 4:2:0 slaat op de "sampling frequency" van de "color difference signals" Cr (rood) en Cb (blauw). Groen wordt teruggevonden door de formule Y-Cr-Cb : luminantie(=alle kleuren samengeteld) - Rood - Blauw = Groen.


In 4:2:2 systemen (D-1, D-5, DigiBeta, BetaSX, Digital-S, DVCPRO50) wordt de kleur gesampled aan de helft van de "sample rate" van de luma. Eén videolijn bevat dus 720 luma (Y) samples, 360 Cr (Chroma) en 360 Cb (Chroma)

In 4:1:1 systemen (NTSC DV & DVCAM, DVCPRO) wordt de kleur gesampled aan een kwart van de "sample rate" van de luma. Eén videolijn bevat dus 720 luma (Y) samples, 180 Cr (Chroma) en 180 Cb (Chroma)

Dat laat ons 4:2:0 (PAL DV, DVD, main-profile MPEG-2) Valt Cb (blauw) hier uit de boot? Gelukkig niet.
4:2:0 is de niet erg duidelijke manier ons te vertellen dat de Chroma gesampled wordt aan 360 samples (180+180) maar telkens op alternerende videolijnen. Ondestaande tekeningen zouden een en ander moeten verduidelijken.

 

 

 

 

voor meer info i.v.m. kleurenleer klik hier.