Algemene richtlijnen

Vertalen

• Vertrek voor de vertaling van de dialoogtranscriptie van de film.
• Laat de vertaling doen -of minstens verifiëren- door een ‘native speaker’ die de nuances en idiomen in de beide talen beheerst.
• Hou bij de vertaling rekening met de historische en culturele context van de film.
• Vermijd complexe zinsstructuren en volzinnen. Vereenvoudig desnoods de oorspronkelijke dialoog in functie van de leesbaarheid.
• Gebruik voor het uittikken van de ondertitels een eenvoudige tekstverwerker zoals teksteditor of kladblok. Bewaar een Word-document als tekst zonder opmaak (.txt). Het gebruikte lettertype speelt voorlopig geen rol. De opmaak wordt later bepaald.
• Gebruik per regel maximaal 30 à 40 karakters. Langere zinnen worden onleesbaar en leiden de aandacht te veel af van het beeld. Splits desnoods een zin in twee onderliggende kortere fragmenten.
• Gebruik maximaal 2 regels per beeld.

• Een niet volledige zin in één beeld eindigt met … (drie puntjes). Het volgende gedeelte heeft niet noodzakelijk drie puntjes nodig bij de aanvang.
• Enkel een (korte) dialoog binnen één beeld wordt aangeduid met een streepje.

- Ben je ziek?
- Neen enkel wat koorts.

Interpunctie

• Beperk het aantal leestekens maar wees consequent in het gebruik van een punt na een zin. Wel of niet, beiden kunnen afhankelijk van de conventies binnen een taalgebied. In het Nederlands wordt die wel gebruikt.
• Gebruik een dubbele return om naar de volgende ondertitel te gaan, een enkele om een dubbele lijn te voorzien bij één ondertitel.

 

Lettertype, grootte en plaatsing

Lettertype, grootte, uitzicht (randje, schaduw, achtergrond), kortom de stijlkeuze worden uiteindelijk bepaald in het ondertitelings programma (Belle Nuit). Toch enkele opmerkingen vooraf
Zorg dat bij de verwerking het lettertype geïnstalleerd is op alle gebruikte computers. In .ttf of .otf versie.
Ook een lettertype (font) is gebonden aan copyright. Gebruik daarom enkel fonts die public domain zijn en vaak reeds geïnstalleerd op de computer.
Kies een ‘SCHREEFLOOS’ of ‘SANS’ lettertype met een voldoende letterdikte. Vaak wordt ARIAL (Narrow) gebruikt, een neutraal lettertype, goed leesbaar maar met wat onnauwkeurigheden voor schermgebruik. Een ‘NARROW’ lettertype verkleint de lengte van een zin. Een MEDIUM (soms SEMI BOLD) lettertype is iets dikker en dus meer geschikt. Een ‘BOLD’ variant is dan weer iets te duidelijk aanwezig.
Bruikbare lettertypes: Arial (Narrow), Helvetica Nue Regular, Frutiger, Franklin Gothic, Fago No, Univers 55, DinPro Medium, Tiresias, Source Sans Pro. De laatste lettertypes hebben als duidelijke eigenschap dat er een verschil is tussen de hoofdletter I en de lettter l.)
Cursief of italics kunnen gebruikt worden bij off screen tekst, extern telefoongesprek, vertaling van een liedjestekst, hoewel hier geen eenduidige internationale conventie is en vaak gerelateerd aan plaatselijk gebruik.

 

De fontgrootte (corps)

De fontgrootte wordt hoofdzakelijk bepaald door het beeldformaat.
Groot of klein?
Kleine lettergroottes zijn leuker voor het beeld maar dan moet je langer ‘zoeken’ naar de tekst en heb je minder tijd om naar het beeld te kijken. Een groter corps stoort het beeld maar leest sneller. Hou ook rekening met het feit dat de ondertiteling zowel op groot scherm als op een TV-toestel leesbaar moet blijven.
Steeds een foute keuze dus -of niet-
Een corpshoogte van 1/20 van de beeldhoogte in pixels geeft een leesbare ondertitel zowel in projectie als op TV-scherm. Concreet: voor 1920/1080 (of 2K) kies je dus voor een corps van 54 tot 60 pixels. Groter mag, kleiner wordt wat moeilijker op kleiner scherm.
Vuistregel:
DV 4/3 Anamorphic - DVD- 28 px
Full HD (1920/1080) en 2K: 54 px

 

Plaatsing
Voorzie maximaal twee onderliggende lijnen onderaan het beeld. Meestal worden de titel gecentreerd, aangezien dit voor het oog de meest logische plaats is om tijdens het kijken op terug te vallen. Plaats de ondertitels zoveel als mogelijk naar onder. Gebruik de 'safe title' optie om de plaatsing van de onderste lijn te bepalen.

top


Belle Nuit Subtitler

Belle Nuit subtitler is een programma enkel voor MAC. Er is een oudere (2012) versie beschikbaar voor PC waar verder geen support meer bij gegeven wordt. Het is een programma dat toelaat ondertitels te maken voor quasi alle gangbare dragers en montage programma's (AVID, FCP, DVD, BLU RAY, DCP...). Je kan eveneens bestaande ondertitels in verschillende formaten importeren en verwerken, o.a. omzetten van 25fps <> 24fps.

 

Downloaden

Belle Nuit Subtitler kan gratis gedownload en gebruikt worden voor vertaling, fontkeuze, layout, spotten en bewaren. Je kan dus een versie meegeven met de vertaler. Je vind er ook een uitgebreide handleiding in het Engels.
Om de ondertitels te exporteren en effectief te gebruiken is een online licentie nodig.

 

De Interface

Via preferences kan je eventueel een andere taal -waaronder Nederlands- kiezen.


top

De film importeren

Maak van de film een QuickTime versie (eventueel in een kleiner formaat maar wel aan de juiste framerate). Dubbelklik op het movievenster of importeer via File > Import Movie. Kies de film.
Niet het geïmporteerde formaat bepaald de plaatsing van de titels, wel het gekozen export formaat. Het resultaat kan steeds geverifieerd worden in de Monitor

Vergeet niet de juiste Framerate te kiezen in het Spotting venster.

Je kan met de klassieke toetsencombinaties de film voor of achteruit laten lopen:
Spatiebalk: play/pauze
L (LLL): Vooruit (versneld vooruit)
K: Pauze
J: (JJJ): Achteruit (versneld achteruit)
K+L: Play Vooruit 25%
K+J: Play Achteruit 25%
⍄: een beeld vooruit
⍃: een beeld achteruit
︎↖︎: begin van de film
︎↘︎︎: einde van de film
alle shortcuts

 

Het Export formaat


Video Format
Hier bepaal je het doelformaat van de te ondertitelen film. Met diverse vaste instelmogelijkheden van PAL to 4K
File Format
Subtitler heeft twee export formaten. Een formaat bestaande uit een verzameling grafische beelden -een per titel- en een list formaat (.xml) die de informatie bevat omtrent de plaatsing. De combinatie van die twee worden gebruikt in montage toepassingen, bijvoorbeeld FCP, AVID... Andere .xml formaten zijn losstaand van het grafisch formaat en dragen alle inhoud in zich om de ondertiteling te plaatsen. Bijvoorbeeld DCP.
Een overzicht van de grafische formaten:
BMP-DVD: Voor DVD-authering op PC. Bewaard een RGB file met keycolors Whire, Red, Blue en Black
PICT: Voor gebruik in DVD Studio Pro. Bewaard de titels als RGB met afzonderlijk alpha kanaal.
PICTt-alpha: Voor gebruik in oudere versies van Avid Mediacomposer (6.x) en MCXpress (1.x). Bewaard de titels als RGB met ingebed alpha kanaal.
TIFF: Trage export
TIFF-RLE: Voor gebruik in FCP, AVID... Bewaard de titels als RGB met ingebed alpha kanaal.
TIFF-DVD: Voor DVD-authering. Bewaard een RGB file met keycolors White, Red, Blue en Black.
Standaard: TIFF-RLE
Export Folder
Hier kies je de folder waar de grafische bestanden - 1 per ondertitel- na het renderen in terecht komen. De ondertittels krijgen een volgnummer, 0000.tif, 0001.tif, 0002.tif ...
Prefix
Met Prefix kan je een extra herkenningcode aan je files toevoegen.

 

Tekstinvoer

De tekstinvoer kan ofwel manueel, of via cut en paste uit een tekstprogramma zonder opmaak. Er zijn per titel maximaal twee lijnen mogelijk.
Eén tekstlijn is één ondertitelingslijn. Je kan manueel met een return naar een tweede lijn gaan of de (smart-simple) wrap gebruiken. Extra lijnen worden genegeerd. Dus:
Een enkele return = een tweede ondertitelingslijn.
Een dubbele return = volgende ondertitel.

Via File > Import > List Format kunnen ondertitels uit diverse andere formaten geïmporteerd worden.
De tekst kan ten allentijde aangepast, gecorrigeerd worden of eventueel opgesplitst worden in twee of samengevoegd. Spellingscontrole doe je best in een tekstverwerkingsprogramma. Controleer alle ondertitels in het previewvenster voor je gaat spotten
.

 

top

 

Stijlkeuze en plaatsing.De stijlkeuze wordt bepaald voor het geheel van de ondertitels. Er bestaat wel de mogelijkheid tot individuele aanpassing. Die wordt behandeld in een verder stadium.

Text
Hier bepaal je lettertype en grootte. Gebruik steeds een true type of open type font. (.ttf of .otf)
Opgelet Bold / Italic en Underline hebben enkel invloed op de grafische exportbestanden (TIFF, PICT, BMP). Om een bold variante van het lettertype te gebruiken voor DCP, moet dat specifiek lettertype ingeladen worden. bvb. Arial Bold.ttf.
De kleur: Meestal wit. Opgelet gebruik nooit 100% wit maar altijd een lichte grijswaarde (RGB 235,235,235 of #EBEBEB).
Spacing
Vertikale afstand tussen de letters. Standaard:0
Leading
Horizontale afstand tussen de lijnen. Standaard:0
Border
Een randje rond de letter vergroot de leesbaarheid van de tekst zeker op lichte achtergrond of beeld. Kies voor 2 à 4 (=1 à 2 px) voor een letter van 28-30 px en voor 4 à 6 (=2 à 4 px) voor een letter van 46-56 px. De kleur: meestal zwart. (RGB 16,16,16 of #101010). De tansparantie kan ingesteld worden van 0 tot 100%, meestal op + 50%. De softness maakt de rand -en dus ook de letter- wat onscherper. Standaard = 0
Shadow
Een schaduw kan de leesbaarheid vergroten, maar wordt niet door alle formaten (o.a. TIFF-DVD) ondersteund. Standaard: 0
Box
Wordt enkel gebruikt wanneer echt nodig (bvb. om een onderliggende bestaande tekst te verdoezelen. 1 Box = 1 blok voor de twee lijnen. 2 Boxes: Een afzondelijk blok voor de eventuele twee lijnen (de afstand wordt dan bepaald door de leading). De lengte van de box wordt bepaald door de lengte van de ondertitel. Bij Fixed beslaat het blok de ingestelde breedte van het tekstvlak via Horizontal Position.


Horizontal Position
Links/Rechts limieten voor de tekst. Kies hier minimaal de limieten die bepaald zijn door de safe tile area.
Center/Left/Right/Center Left
Bepaald de alignering. Meestal Center aangezien dit voor het oog de meest logische plaats is om tijdens het kijken op terug te vallen.
Center Left centreert de tekst maar zal een tweede lijn links laten aligneren met de eerste. Deze optie wordt enkel ondersteund door de grafische bestanden (Tiff, Pict, BMP). Bij andere bestanden (Avid DS, DLP Cinema, EBU, QuickTime SMIL, QuickTime Text, SAMI, STL Text) wordt de tekst gewoon gecentreerd.
Wrap
No Wrap: De tekst loopt door op een lijn en zal indien te lang, afgeknipt worden.
Simple Wrap: De tekst zal automatisch afbreken bij een volle lijn en verder gaan op een tweede lijn.
Smart Wrap: De tekst wordt evenredig verdeeld over de twee lijnen.
Standaard: Smart Wrap.
Vertical Position
De plaatsing van de tekst onderaan. Hou voor TV. rekening met de safe title area. Plaats de onderste lijn net onder of op die lijn.
Top/Center/Bottom
Top: De eerste lijn staat bovenaan op een vaste plaats, een eventuele tweede lijn komt daaronder.
Center: De eerste lijn staat op een vaste plaats. Twee lijnen worden vertikaal op die plaats gecentreerd.
Bottom: De eerste lijn staat onderaan op een vaste plaats, een eventuele tweede lijn komt daarboven.

top

Monitor

Via het rolldownmenu Tools > Monitor (of ⌘M) roep je het monitorvenster op waarbij je -in een stilstaand beeld- de effectieve titel ziet en zo grootte en plaatsing kan verifiëren en eventueel aanpassen. Bij de voorkeuren Belle Nuit Subtitler > Preferences (⌘,) Kan je de keuze maken tussen de achtergrond (Zwart, een beeld of een still van de film) en de grootte (25%, 50%, 100%). Je kan ook de safe title area activeren. De monitor is aangepast aan het gekozen export formaat.

 

Tijdslijn en Preview

De tijdslijn bestaat uit twee delen. De bovenste lijn is een grafische weergave van de volledige lente van het beeld. Daar verschijnen (enkel wanneer Synchronize aangevinkt is) bij het spotten 'blokjes' die het begin en einde van de ondertitels aanduiden. De onderste lijn is een grafische weergave van ongeveer 25 seconden van de klankband. Dit vergemakkelijkt het spotten. De zichtbaarheid van de waveform kan
via het rolldown menu spotting groter of kleiner gemaakt worden (Increase/Reduce Waveform). Boven de klanklijn zie je de plaatsing van de titels ten aanzien van het geluidsspoor. Die heeft een kleurcodering. Groen: leessnelheid is ok. Rood: Leessnelheid is meer dan 20% te snel. Blauw: Leessnelheid is meer dan 20% te traag.
Zie spotten.

In het preview venster zie je de tekst in een standaard lettertype. Het zwarte kader zijn de limieten zoals die ingesteld zijn in de Horizontale positie.
Boven dit kader krijg je de informatie over het volgnummer van de titel. De Lengte in seconden (DUR), De lengte in karakters -met spaties- (LEN) en de Reading Speed. (RS). Die wordt uitgedrukt in karakters per seconde. Het gemiddelde is 12

 

Spotten

 

Zorg ervoor dat de framerate van de film juist ingesteld staat en Synchronize aangevinkt.
- Ga in het tekstvenster op de eerste ondertitel staan, zodat die zichtbaar is in het preview-venster.
- Toggle (via esc) naar de tijdslijn en plaats de cursor op de plaats waar de titel moet inkomen. (Gebruik de spatiebalk, JKL en pijltjestoetsen)
- Druk op de I (of E) - toets om het inpunt te bepalen en ga met de JKL en pijltjestoetsen naar het uitpunt.
- Druk op de O (of R) - toets om het uitpunt te bepalen. Onder de klankbalk zie je twee kleine rode markeringen die in en uit aanduiden.
- Druk op M om de ondertitel te bevestigen. Er komt een groene lijn boven de klanklijn en de info omtrent lengte en duur boven het preview venster.
In het tekstventer staat boven betrokken tekst nu de timecode met in- en uitpunt, voorafgegaan door een / waardoor de tekens van de timecode niet gezien worden als tekst.
Het programma gaat nu zelf naar de volgende ondertitel. Volg dezelfde procedure voor alle volgende ondertitels tot het einde.

Correcties: De timecode kan niet aangepast worden in het spotting venster. Je kan wel manueel in het tekstvenster boven de tekst de timecode aanpassen.
Om een nieuw in- of uitpunt te bepalen, is het voldoende om op de nieuwe plaats te staan en opnieuw I of O in te toetsen.

De andere shortcuts:
I, E: Mark In.
O, R: Mark Out.
M: Confirm
D: Clear In.
F: Clear Out.
G: Clear In and Out.
Q: Goto In.
W: Goto Out.
A: One title back.
S: One title forward.
N: Create new title with current marks (and start writing the title).
Y: Split the title in two titles at current position.
U: Join the title with the next one at current position.
T: Mark current title.
M: Update the title with current marks.

top

Controle (Preflight)

 

Via het topmenu Tools > Preflight kunnen de (gespotte) ondertitels nagezien worden op eventuele fouten, zowel wat timecode betreft, blanco lijnen, te lange teksten maar voornamelijk ook de tijdsduur en Reading Speed. Gemiddeld 12 karakters per seconde. (Die kan aangepast worden bij de preferences).

Corrigeer de eventuele fouten en druk opnieuw op Run.

 

Opgelet, een vaak voorkomende fout is een 'Blanco' of 'Spatie' karakter op een lege lijn. Dit wordt door Belle Nuit niet als fout herkend maar hierdoor wordt de volgende lijn niet correct weergegeven.

 

Shortcuts

ESC

 switch focus between movie and titlelist.

SPACE

 play/stop.

J (JJJ)

 play backward and increase speed.

K + J

 play backward 25% speed

K

 stop.

K + L

 play forward 25% speed

L (LLL)

 play forward and increase speed.

LEFT Arrow

 move position to one frame to the beginning.

RIGHT Arrow

 move position to one frame to the end.

HOME

 move position to the beginning.

END

 move position to to the end.

I, E

 Mark In.

O, R

 Mark Out.

D

 Clear In.

F

 Clear Out.

G

 Clear In and Out.

Q

 Goto In.

W

 Goto Out.

A

 One title back.

S

 One title forward.

N

 Create new title with current marks (and start writing the title).

Y

 Split the title in two titles at current position.

U

 Join the title with the next one at current position.

T

 Mark current title.

M

 Update the title with current marks.

1

 Trim the start of the title at the position one frame to the beginning.

2

 Trim the start of the title at the position one frame to the end.

5

 Trim the entire title at the position one frame to the beginning.

6

 Trim the entire title at the position one frame to the end.

8

 Trim the end of the title at the position one frame to the beginning.

9

 Trim the end of the title at the position one frame to the end.

top

 

EXPORTEREN

Opgelet, exporteren kan enkel met een geregistreerde online versie.

Naar Final Cut Pro 7

1. Exprorteren van de grafische bestanden.

Voor je start, maak een map aan waar de grafische bestanden als tiff zullen terechtkomen. Elke ondertitel wordt later een afzonderlijk grafisch bestand. Kies bij de export sessie voor TIFF-RLE en selecteer de aangemaakte export folder. Je kan eventueel in de Prefix sectie een voorvoegsel toevoegen om de herkenning te vergroten. (bijvoorbeeld taalkeuze). Gebruik geen spaties noch leestekens met uitzondering van een liggend streepje.

Maak en Spot de ondertiteling zoals hierboven beschreven. Controleer met Preflight.

Selecteer in het tekstgedeelte alle titels die je wil exporteren (⌘A in het geval van alle teksten.)

Via File > Export of ⌘A exporteer je nu de grafische bestanden naar vooringestelde folder. Dit kan afhankelijk van het aantal ondertitels even duren.

2. Aanmaken van een .xml file.

De xml file zorgt ervoor dat je ondertiteling in FCP op de juiste plaats terecht komt en dat de vooringestelde duur gerespecteerd wordt.

Lengte en Duur kunnen in FCP nog steeds aangepast worden!

Kies File > Export List of ⌥⌘E kies bij List Format voor Final Cut Pro XML, klik op preview, vervolgens op export. Bewaar de .xml file. Geef ook deze file een herkenbare naam.

 

 

3. Importeren in FCP

 

In FCP kies File > Import > XML... en importeer de net aangemaakte xml folder. In het browservenster wordt een nieuwe sequence aangemaakt met de ondertiteling. Die sequence plaats je bvenop de bestaande tijdslijn. Zorg ervoor dat de timecode van de eerste ondertitel overeenstemt met de timecode op het beeld. De rest volgt.

 

 

 

Dubbelklikken op de tijdslijn opent de sequence met de ondertitels, daar kan je desnoods de individuele titels verplaatsen, langer of korter maken. Aangezien het een grafisch bestand betreft zijn tekstcorrecties niet meer mogelijk.

 

 

Naar Final Cut Pro X

Final Cut X wordt (voorlopig) niet rechtstreeks ondersteund.

Ga op dezelfde manier tewerk als bij FCP7 en converteer de XML file naar een FCPX compatibele XML met 7toX for Final Cut Pro.

Importeer de xml in FCPX.

 

Voor DCP

Zorg er voor dat je met een definitieve beeldversie werkt die start op TC 00:00:00:00 dus ZONDER AFTELLING.

Kies de juiste instellingen: 2K of 4K en laadt de film in het beeldvenster. Gebruik een Lite of Proxyversie eventueel met een kleiner beeldformaat. Respecteer wel de beeldverhouding en de Frame Rate. Vergeet niet Synchronize aan te vinken.

Onderstaande instellingen kunnen als standaard gebruikt worden voor een 2k DCP (aan 25fps).

 

 

Nota in verband met het gebruikte lettertype. Zorg dat je een .ttf of .otf kopie van het gebruikte lettertype in dezelfde map hebt als waar je .xml file zal terechtkomen.

Importeer, maak en Spot de ondertitels zoals hierboven beschreven. Doe een 'Preflight' of controle. Correctie achteraf in de .xml file is niet meer mogelijk.

1. Het Subtitler bestand omgezetten in een .xml bestand.
Ga naar File > Export list (of ⌥⌘E)en kies voor DLP cinema voor een interop DCP of voor Digital Cinema Distribution Master Subtitle in het geval van een SMPTE DCP

 

 

Voor Interop voer je de taal in, volgens de internationale code. (NL-EN-FR...) het Reel Number (meestal 1 voor een kortfilm). Je vinkt Font Tag aan en vult de juiste naam van de gebruikte font in. Druk op preview om de .xml na te zien en op export om de xml aan te maken. Opgelet! Bij het importeren in easyDCP creator moet het gebruikte font in dezelfde map staan als de .xml file.

 

 

top

 

Bij SMPTE ondertiteling ligt het wat complexer. Daar moet na het exporteren de .xml nog wat aangepast worden. Onder anderen reel number, taal en referentie naar letterype moeten manueel gebeuren. Klik op Preview, daarna op Export en bewaar de xml op een herkenbare plaats.

 

 

 

Het aanpassen van de .xml

Open de .xml file in een xml-editor of gewoon in textedit.

Verander indien nodig Het ReelNumber.

Verander indien nodig de Language in een andere taal volgens de internationale code. (NL-EN-FR...).

 

De referentie naar het gebruikte lettertype heeft een uniek UUID nummer gekregen. (In dit geval 761bb088-c605-4776-bbac-530a5981b5d2).

Opgelet!!! Ook hier moet het lettertype geplaatst worden in dezelfde map als de .xml file. Echter de naam van de originele file moet vervangen worden door die uuid code. Het lettertype FF_DIN_medium.otf wordt dus: 761bb088-c605-4776-bbac-530a5981b5d2.otf

 

SLUIT TEXTEDIT ZONDER BEWAREN!

 

top

 

 

Extra's

Framerate aanpassen

In het geval de ondertiteling gemaakt is aan 25 fps. en moet aangepast worden naar 24 fps. (of omgekeerd) dan kan dit gebeuren in Belle Nuit Subtitler zelf.

Je hebt wel je originele bewaarde.stp file nodig.

Ga naar Tools > Spotting en vul links de oorspronkelijke frame rate in, rechts de nieuwe.

Er is keuze tussen alle courante framerates tussen 23,98 en 59,94.

Je moet kiezen tussen Constant Framecount in het geval de film aan een andere snelheid afgespeeld wordt en dus de tijdsduur variabel is (zoals omgezet met Cinema Tools) ofwel voor Constant Time, waarbij de afspeelduur gelijk is en dus de timecode variabel. (zoals omgezet in FCP via een aangepaste sequence)

 

 

Font Style aanpassen

Hoewel de 'Font Style' globaal is voor het volledige document kunnen per ondertitel individuele aanpassingen gemaakt worden.

Daarvoor wordt boven betrokken ondertitel een 'command' lijn toegevoegd. Die begint steeds met een schuine streep. De aanpassing geldt enkel voor de direct onderliggende ondertitel. De aanpassing kan je steeds zien in de previewbalk, met uitzondering van de kleuraanpassing, die enkel in het monitorvenster zichtbaar is.

De commandlijn kan zowel boven als onder de timecode. Eronder zogt voor minder verwarring.

 

Een overzicht:

/style bold - geeft een vette letter

/style italic - geeft een schuine letter

/style left - de tekst aligneert links

/style right - de tekst aligneert rechts

/style centerleft - de tekst wordt in het center links gealigneerd (werkt enkel bij grafische bestanden en niet bij louter .xml export)

/style boxlevel(50) - een 50% box achter de tekst

/style vertical(-100) - de lijn gaat 100 pt naar boven

/style color(235,235,20) - geeft aan de letter een kleurwaarde (in dit geval geel en enkel na te zien via monitor)

 

Diverse combinaties zijn mogelijk, bvb:

/style color(235,235,20) style bold style italic style left: geeft een gele letter, cursief vet en links gealligneerd

 

Individuele woorden in een zin kunnen aangepast worden door middel van HTML-tags enkel Bold, Itallic en Underline.

dus:

<b>woord</b> geeft als resultaat een vette letter enkel voor dat woord

<i>woord</i> geeft als resultaat een schuine letter enkel voor dat woord

<u>woord</u> geeft een onderlijnd woord

<b><i><u>woord</i></b></u>: een combinatie van de drie

 

Schaduwen en omranding kunnen niet individueel aangepast worden.

 

 

Externe Tools

Op de site van vind je diverse hulpmiddelen, methodes voor conversie van ondertiteling, waaronder:

• Build a DCP xml file from the Text generators inside a Final Cut Pro timeline
• list in a table (Excel or .CSV) every subtitle in a timeline
• import in a timeline every subtitle in an Excel or .CSV spreadsheet
• format according to a template every subtitle in a timeline
• import in DVD Studio Pro (.stl file) every subtitle in a timeline
• convert a .srt file for Dvd Studio Pro (.stl file)
• import in an FCP timeline subtitles from a .srt file (as text generator items in a timeline)
• Import in FCP Belle Nuit subtitles (as text generator items in a timeline)
• Import into Belle Nuit Subtitler subtitles of a Final Cut Pro timeline
• Import into Adobe Encore subtitles of a Final Cut Pro timeline
• Sort Belle Nuit subtitles by their length
• Import in After Effects subtitles from an FCP timeline
• Importer dans Photosohp les sous-titres d'une séquence FCP